In 10 Stappen naar eensuper-ethisch bedrijf

Als organisatie wil je accountable zijn. Je wilt je kunnen verantwoorden voor je beleid en je activiteiten als de samenleving daarom vraagt. Niet alleen om reputatieschade te voorkomen, maar ook omdat het gewoon prettiger is om het goede te doen. Het is bevredigend. Het geeft zin aan de organisatie en aan het werk dat in de organisatie verricht wordt.

Als het om MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) gaat, is het niet wijs om zomaar wat te gaan doen. Met een paar maatregelen ‘voor de bühne’ kom je er niet. Daar prikt het publiek genadeloos doorheen. Termen als greenwashing en window dressing zijn dan van toepassing.

Een organisatie ethischer maken (en dat is MVO) vraagt om bezinning op de identiteit van de organisatie: wat zijn onze kernwaarden, onze visie en missie? Wie daarop voortbouwt heeft veel kans een succesvol ethisch bedrijf te worden dat respect krijgt, omdat het respect verdient.

Monique Janssens ontwikkelde een programma van 10 stappen waarmee je je organisatie super-ethisch maakt. Dat lijkt veel, maar misschien sta je al op 4, of hoef je niet meteen tot het uiterste te gaan. Je kunt beginnen met te kijken waar je staat en hoe je de volgende stap bereikt.