Privacyverklaring

Ethisch Bedrijf vindt jouw privacy erg belangrijk en zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@ethischbedrijf.nl.

Wie ben ik?

Ethisch Bedrijf is een eenmanszaak, gevestigd te Rotterdam. Het is een merk van mijn eerdere bedrijf JT&P Communicatie. Dit staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30146621. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere bedrijfsgegevens, voor zover door jou verstrekt, die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik gebruik deze gegevens om jou als klant of relatie naar tevredenheid te kunnen bedienen.

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voeg ik je contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Ethisch Bedrijf. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, gebruik ik je e-mailadres om de link naar mijn gratis e-boek Maatschappelijk Verantwoord Communiceren te sturen. Jouw gegevens worden na 3 jaar verwijderd van deze lijst.

Op de website van Ethisch Bedrijf (hierna aangeduid als: de website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
Voor facturatie en financiële administratie verwerk ik jouw bedrijfsnaam, factuuradres, KvK-nummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.

Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Indien je gebruik maakt van de diensten van Ethisch Bedrijf, verstrek je ons jouw persoonsgegevens, op dat ik jou deze diensten kan verlenen. Dat kun je doen bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Via de website kan je ook je gegevens achterlaten als je tips van Ethisch Bedrijf wilt ontvangen, deze gegevens worden ook alleen daarvoor gebruikt en niet voor andere doeleinden.

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken. Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ehtischbedrijf.nl. Ethisch Bedrijf zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.
Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Wie ontvangen jouw gegevens?

Ethisch Bedrijf zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Ethisch Bedrijf draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die je bezoekt.

Cookies

Ethisch Bedrijf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website optimaal werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Voor het analyseren van ons website verkeer gebruiken we Google Analytics. We hebben deze service als volgt geconfigureerd:

  • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
  • ‘Gegevens delen met Google’ is uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Beveiliging

Ethisch Bedrijf neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, als je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Ethisch Bedrijf verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op via info@ethischbedrijf.nl.

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens verzoek ik je om zo snel mogelijk contact op te nemen via info@ethischbedrijf.nl. Ik zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@ethischbedrijf.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens omga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Monique Janssens, Rotterdam, 2024