Gratis adviesgesprek

Ethiek

Ethiek is de filosofie van goed en kwaad. Je hebt het dan over normen en waarden. Alles wat we doen of nalaten kan een positieve of een negatieve uitwerking hebben onszelf of op anderen. Het is goed om daar regelmatig bij stil te staan, ook als organisatie of bedrijf. Dit voorkomt misstappen en reputatieschade. Het maakt de organisatie aantrekkelijker voor klanten, medewerkers en partners. En de belangrijkste redenen: het is goed en het doet goed.

Meer weten over de belangrijkste stromingen in de ethiek (consequentialisme, rechtsethiek, deugethiek)? Bekijk deze video.

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft vele definities, die allemaal neerkomen op: zo ondernemen dat de maatschappij er geen schade van ondervindt. Sommigen gaan liever nog een stapje verder: zo ondernemen dat de maatschappij er beter van wordt.

Het verschil?

Het woord “verantwoord” laat zien dat er ook aan MVO een morele kant zit. Verantwoordelijkheid nemen is een vorm van ethisch gedrag. De scheidslijn tussen beide is dan ook dun. In de praktijk wordt ethiek vooral gekoppeld aan integriteit en afwezigheid van corruptie, en MVO meer aan een goede omgang met mensen (medewerkers, omwonenden, consumenten) en aan duurzaamheid (milieu, uitstoot, grondstoffen, circulaire economie). Ofwel: het combineren van People, Planet en Profit. Volgens de beroemde bedrijfsethicus Henk van Luijk is MVO de praktische invulling van bedrijfsethiek.

Voorbeeld

Een aannemersbedrijf voor infrastructuur was nog nauwelijks bezig met MVO of ethiek, maar wist wel dat een cultuuranalyse voorwaarde was om deel te nemen aan een aanbesteding. Een onderzoek naar de ethische kernwaarden van het bedrijf werd een eerste stap in het cultuuronderzoek. Vanuit het cultuuronderzoek werd duidelijk waar verbetering van de bedrijfscultuur mogelijk was.

Gratis Adviesgesprek

Teken nu in op een gratis adviesgesprek. Vertel waar jouw organisatie of bedrijf staat, en ik denk mee over stappen die je zou kunnen nemen.