Identiteit

Net zoals bij persoonlijke ethiek geldt: blijf dicht bij jezelf, geldt dat bij organisatie- of bedrijfsethiek. Het is belangrijk je innerlijke identiteit vast te stellen om te zorgen alles van jouw organisatie een logisch en authentiek geheel vormt: innerlijk, uitstraling, uitingen, handelingen, omgang met de klant en impact op samenleving en milieu.

De identiteit van een organisatie is de kern: wie ben je en waar sta je voor? Heb je eenmaal kernwaarden vastgesteld, dan vormen die de overige elementen van je identiteit:

  • visie (kijk op het vak)
  • missie (waartoe we bestaan)
  • organisatiedoel (wat we willen bereiken)
  • bedrijfscultuur (hoe we ons tonen en gedragen)

Ethisch Bedrijf helpt om die stap te maken op een manier die past bij de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoek, interviews, en/of workshops. Voor een passende identiteit is het van belang de medewerkers vroeg te betrekken. Maar ook klanten kun je betrekken bij het vormen van de identiteit. Ethisch Bedrijf biedt daarvoor verschillende methoden aan en/of procesbegeleiding.

Voorbeeld

Een stichting die werkte aan nieuwbouw wilde die vernieuwing koppelen aan een nieuwe identiteit. Een kerngroep van bestuurders en medewerkers zette in een workshop onder begeleiding de kernwaarden om naar onder andere een visie, een missie, en – na een concurrentieanalyse – een positionering in de markt.

Gratis Adviesgesprek

Teken nu in op een gratis adviesgesprek. Vertel waar jouw organisatie of bedrijf staat, en ik denk mee over stappen die je zou kunnen nemen.