Kernwaarden

Kernwaarden zijn de 3 tot 6 waarden die bij alles wat je bent en doet centraal staan. Ze worden vaak in één adem genoemd met normen: ‘normen en waarden’. Andersom is eigenlijk logischer: je hebt bepaalde waarden (eigenschappen die voor jou tot ‘het goede’ behoren), en op basis daarvan ontwikkel je normen (regels over wat goed en fout is). De normen zorgen ervoor dat de waarden tot hun recht komen.

Waarden vormen de basis van je identiteit en je gedrag. Het is wat je bent, wat je doet, wat je uitstraalt en wat je bevordert om je heen.

  • Wat je bent: ze vormen de kern van je identiteit en de basis van je missie en je visie
  • Wat je doet: ze zijn uitgangspunt bij het handelen van iedereen in de organisatie
  • Wat je uitstraalt: ze bepalen je gezicht, dus ook je website, je sociale media, etc.
  • Wat je bevordert: ze zijn datgene waar je je voor inzet om je heen, je MVO is erop gebaseerd

De kernwaarden van Ethisch Bedrijf:

  • Welzijn: een wereld creëren waarin elk levend wezen zoveel mogelijk naar zijn aard en wensen kan leven.
  • Integriteit: altijd streven naar het goede.
  • Duidelijkheid: door duidelijk te communiceren wordt het goede ondersteund en kunnen mensen beter vormgeven aan hun
    eigen welzijn en dat van anderen.

Voorbeeld

Een nieuw organisatieonderdeel van een onderzoeksinstelling had zowel een interne als een wettelijke opdracht, en vond het daarom belangrijk zich onafhankelijk op te stellen en te profileren. Op basis van interviews en bijeenkomsten werden onderscheidende kernwaarden vastgesteld waarop het mogelijk werd een eigen, onafhankelijke identiteit te bouwen.

 

Gratis Adviesgesprek

Behoefte aan reflectie op kernwaarden? Teken nu in op een gratis adviesgesprek. Vertel waar jouw organisatie of bedrijf staat, en ik denk mee over stappen die je zou kunnen nemen.