MVO-communicatie

Leer de do’s en don’ts van MVO-communicatie en -rapportage. (Zie ook het Gobal Reporting Initiative, GRI.) Dit kan door advies of training. Er is bijvoorbeeld een training van 1 dag voor verantwoordelijken in bedrijven die eerlijk en authentiek over MVO willen communiceren. Doel is om dit te leren doen op een manier die past bij de identiteit van het bedrijf. Deze training is heel praktisch. Je komt thuis met een MVO-communicatieplan voor jouw bedrijf en creatieve ideeën om daar vorm aan te geven. Maar ook meekijken in de organisatie en op deelonderwerpen adviseren of begeleiden is mogelijk.

Voorbeeld 1

Een zelfstandig ondernemer die veel bezig is met duurzaamheid en andere MVO-thema’s, weet niet goed hoe hij daarover het beste naar buiten kan treden. Als hij het prominent op zijn website zet, wordt hij dan niet beschuldigd van ‘window dressing’? Samen kiezen we een aantal thema’s die de kern vormen van zijn bedrijfsvoering en waarmee hij al ver is. Die zetten we prominent in de etalage, met daarbij een het authentieke verhaal, waarin zijn persoonlijke motivatie een grote rol speelt. Op een andere pagina publiceren we de stand van zaken van alle andere relevante MVO-thema’s, waarbij hij eerlijk aangeeft dat hij met sommige nog niet heel ver is, maar er wel aan werkt.

Voorbeeld 2

Een onderzoeksinstelling wil zeer transparant zijn over de dierproeven die er plaatsvinden. We besluiten veel van de interne informatie op een openbare website te zetten, zoals: beleidsstukken, procedures en de verantwoording. Elk jaar verschijnt er een openbaar ‘Jaarverslag Dierproeven’. Ook maken we een video over de ethische dilemma’s rond dierproeven, waarin de voors en tegens eerlijk op een rij worden gezet.

Gratis Adviesgesprek

Teken nu in op een gratis adviesgesprek. Vertel waar jouw organisatie of bedrijf staat, en ik denk mee over stappen die je zou kunnen nemen.