Strategisch plan

Als de kernwaarden, visie en missie zijn vastgesteld, betekent dat nog niet dat ze léven in de organisatie. Mogelijk zijn de medewerkers er tot nu toe niet bij betrokken geweest. Is dat wel het geval, dan is mogelijk dat alles weer snel wegzakt. Dus wanneer de organisatie een ethische positie inneemt, betekent dat nog niet dat dit zich vertaalt in gedrag van medewerkers.

Het blijvend betrekken van medewerkers bij de identiteit vraagt om een stevige strategie voor interne communicatie. Ethisch Bedrijf maakt hiervoor een strategisch plan op maat.

Voorbeeld

Een zorginstelling wilde de identiteit van de organisatie zoals die door een team van medewerkers was beschreven intern breder bekend maken, om zo te zorgen dat elke medewerker de kernwaarden, de visie en de missie van de organisatie zou toepassen op de dagelijkse invulling van het werk. Het moest vooral geen papieren dossier blijven! Een interne communicatiestrategie met onder andere workshops zorgde ervoor dat medewerkers betrokken werden en leerden de abstracte begrippen toe te passen in hun dagelijkse werk.

Gratis Adviesgesprek

Teken nu in op een gratis adviesgesprek. Vertel waar jouw organisatie of bedrijf staat, en ik denk mee over stappen die je zou kunnen nemen.