Ethisch en MVO-beleid

Als de identiteit van de organisatie intern breed bekend en gevoeld is. Ligt er een prachtige basis voor ethisch en MVO-beleid. Ethisch Bedrijf noemt deze twee zaken in één adem, omdat ze alles met elkaar te maken hebben. Ze gaan beide over ‘het goede’, enkel de invalshoek is anders.

Ethisch beleid

Veel bedrijven hebben een ethische code (gedragscode, bedrijfscode) waarin ze een aantal ethische uitgangspunten of principes vastleggen, en ook hoe te handelen in bepaalde situatie. Uitgangspunt vormen de kernwaarden. Daaraan worden aanvullende waarden toegevoegd. Integriteit en het voorkomen van corruptie zijn bijvoorbeeld veel voorkomende elementen. Ethisch Bedrijf helpt met het vaststellen en beschrijven van de ethische code.

MVO-beleid

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen weer de kernwaarden de grondslag, net als de rest van de identiteit (visie, missie, organisatiedoel…). MVO is niet zomaar dubbelzijdig printen en je beeldscherm uitzetten bij vertrek. Het hoort bij wie je als organisatie bent en wie je wilt zijn. Ethisch Bedrijf begeleidt het vaststellen van alle mogelijke MVO-maatregelen en het kiezen van prioriteiten vanuit het hart van het bedrijf.

Voorbeeld

Een onderdelenfabriek voor duurzame technieken is heel bewust bezig met de duurzame bedrijfsidentiteit, maar beseft dat er daarnaast een ethische code nodig is, om ook zorgvuldig handelen ten opzichte van bijvoorbeeld mensen en dieren te stimuleren en hierover verantwoording af te leggen. Aan de hand van een reeks workshops worden alle relevante ethische uitgangspunten geformuleerd en vertaald naar ethisch beleid voor specifiek dit bedrijf. De resultaten worden gedeeld en besproken met alle werknemers, waarna opnieuw verbeteringen worden aangebracht in de tekst. Zo wordt de ethische code van iedereen.

Gratis Adviesgesprek

Teken nu in op een gratis adviesgesprek. Vertel waar jouw organisatie of bedrijf staat, en ik denk mee over stappen die je zou kunnen nemen.