Workshop/training

Ethisch Bedrijf ontwikkelt workshops, trainingen en cursussen op maat voor medewerkers. Hiermee kun je ethisch gedrag bevorderen en onethisch gedrag voorkomen en/of ethische keuze bevorderen en onethische keuzes voorkomen. De workshops variëren van een mini-workshop in een medewerkersdag tot een intensieve training van meerdere dagen, met terugkomdagen. Mogelijke werkvormen:

  • Morele Moed: ethische dilemma’s uit eigen ervaring naspelen en ervaren welke actie of reactie werkt
  • Moreel beraad: ethisch vraagstuk uitdiepen door met elkaar te praten en samen na te denken
  • Model voor ethisch handelen: een methode om een handeling of keuze in het werk ethisch te toetsen
  • Dilemmatraining: oefenen in het omgaan met morele dilemma’s in het dagelijkse werk
  • Workshop integriteit: ontdekken hoe je in je werk zorgvuldig, uitlegbaar, standvastig en consistent handelt
  • Een eigen moreel kompas: een workshop over ethiek waarin deelnemers hun eigen morele kompas schrijven
  • Van ethiek naar MVO: samen ontdekken hoe een ethisch geïnspireerde bedrijfsidentiteit vraagt om bepaalde MVO-thema’s en deze samen vormgeven

Voorbeeld

Zorgmedewerkers van een gemeente konden op hun jaarlijkse ontwikkeldag meedoen aan een workshop. Ze oefenden zich in ‘het goede doen’ bij morele dilemma’s door waar gebeurde casussen uit hun praktijk na te spelen met collega’s. Na een eerste aarzeling dacht en speelde iedereen mee. Zo kwam de groep samen tot nieuwe mogelijkheden om te reageren in een moeilijke situatie. Ze leerden van zichzelf en van elkaar.

Gratis Adviesgesprek

Wil je meer weten over de manier waarop je medewerkers spelenderwijs kunt helpen ethische keuzes te maken en zich ethisch te gedragen in het werk? Zonder het opgeheven vingertje? Teken nu in op een gratis adviesgesprek. Vertel waar jouw organisatie of bedrijf staat, en ik denk mee over stappen die je zou kunnen nemen.