Uitvoering

MVO-beleid is mooi, maar hoe breng je het tot uitvoering? Ethisch Bedrijf is niet degene die de zonnepanelen op het dak zet of de thee voor de buurtbewoners uitschenkt. Ethisch Bedrijf vormt en begeleidt werkgroepen in de organisatie die zorgen dat de uitvoering gestalte krijgt. Wat eerst als een probleem op de agenda staat, wordt een kans.

Via bijvoorbeeld interne ambassadeurs of een MVO-kring worden collega’s enthousiast en komt het nieuwe beleid werkelijk van de grond. Ethisch Bedrijf adviseert concreet en verzorgt ook de projectbegeleiding, zodat er werkelijk resultaat wordt geboekt. Een werkethiek die werkt. Ook een cursus ethiek waarvan de inhoud direct toepasbaar is, kan in het aanbod worden opgenomen. Niet denken maar doen!

Voorbeeld

Een productiebedrijf was er al vroeg bij met MVO en een ethische code. Het lijkt alles voor elkaar te hebben, maar is ook een beetje bang om stil te staan. Welke nieuwe MVO-mogelijkheden ziet het bedrijf misschien over het hoofd? Is er nog meer innovatie mogelijk? Er wordt een MVO-kring gevormd naar het model van een Kwaliteitskring. Zo komen er grote en kleine ideeën van de werkvloer, die getoetst worden aan de ethische uitgangspunten van het bedrijf. Door deze werkwijze worden vernieuwingen bewust gekozen en efficiënt doorgevoerd.

“Shared value is een managementstrategie waarin bedrijven zakelijke kansen vinden in sociale problemen. Het gaat verder dan filantropie, MVO-inspanningen of het minimaliseren van schadelijke gevolgen. (…) De communicatieadviseur moet in dit project een kritische vragensteller kunnen zijn om zo op de juiste momenten een spiegel te kunnen voorhouden. Zo voorkomen ze dat de shared-value-strategie blijft bij het zogenaamde Purpose Marketing.”

Rosalinde van de Wall, Omnicom PR Group en bestuurslid Logeion in C 2017-04

Gratis Adviesgesprek

Benieuwd welke stappen jij zou kunnen nemen om de uitvoering verder te brengen? Teken nu in op een gratis adviesgesprek. Vertel waar jouw organisatie of bedrijf staat, en ik denk mee over stappen die je zou kunnen nemen.