Expertise

Monique Janssens, eigenaar van Ethisch Bedrijf, is een ervaren ethicus en communicatieadviseur, opgeleid aan de Universiteit Utrecht en bezig met promotieonderzoek onder leiding van prof. dr. Muel Kaptein aan de Rotterdam School of Management. Haar expertise ligt op het kruispunt van de beide disciplines.

Haar diensten op het gebied van ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn altijd communicatief doordacht en verzorgd. Op grond van haar ervaring bepaalt ze gemakkelijk met welke activiteit het gewenste doel bereikt wordt. Ze heeft een breed scala aan werkvormen tot haar beschikking en ontwerpt nieuwe op maat waar nodig. Met haar praktische en energieke inzet weet zij mensen aan zich te binden en in beweging te krijgen. Haar specialismen binnen de ethiek zijn communicatie-ethiek, dierethiek en de relatie tussen ethiek en MVO. Zij ontwikkelde onder andere een stappenplan voor strategische communicatie op basis van kernwaarden en identiteit (vraag erom), en een stappenplan om een organisatie ethischer te maken (deze website).

Monique werkt op deze terreinen als spreker, trainer, workshopleider, adviseur en auteur.

Curriculum Vitae

Ondernemer

 • Sinds 1995 eigenaar van eigen bedrijf (JT&P Communicatie, nu Ethisch Bedrijf)
 • Trainer
 • 1ste-graads lesbevoegdheid
 • Enkele maanden Nederlands gegeven op een scholengemeenschap
 • Trainingen gegeven (en een aantal ontwikkeld) op het gebied van beter communiceren, ethiek voor tekstschrijvers, ethiek voor communicatieadviseurs, toegepaste ethiek algemeen, ethisch gedrag (Morele Moed), ethische reflectie (Moreel Beraad), positionering organisatie (kernwaarden, visie, missie, etc.)

Adviseur

 • Zelfstandig adviseur op het gebied van ethiek en MVO, specifiek ook dierethiek in bedrijven.
 • Lid (ethicus) van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid, ingesteld door het ministerie van LNV
 • Lid (ethicus) en secretaris van de ‘Nieuwe DEC’, een dierexperimentencommissie die de Centrale Commissie Dierproeven adviseert over het verlenen van vergunningen voor dierproeven
 • Reserve-lid (ethicus) in diverse andere Dierexperimentencommissies

Onderzoeker

Na studies Nederlands (richting communicatie, incl. sociale psychologie) en Applied Ethics (Toegepaste ethiek, extra honours Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) gegrepen door de academie en gepromoveerd op de vraag: wat is de morele verantwoordelijkheid van bedrijven ten opzichte van dieren? (Rotterdam School of Management of Erasmus University)

Onderzoeken verricht naar bedrijfscultuur en organisatiecultuur

LifeLong Learning

Naast opleidingen diverse trainingen en masterclasses gevolgd: How to organise your own Helpathon, Moral Agency Theater, Scrum, Gespreksleiding, Social Media Manager, Storytelling, Motivaction, CCC-model voor tekstkwaliteit, Voortgezet Management Non-profit

Wim van de Leeuw, Universiteit Utrecht, Transparantie, ethiek, analyse identiteit, kern van onze communicatie

Monique heeft onze identiteit geanalyseerd en tot kern van onze communicatie gemaakt. Transparantie is één van onze kernwaarden. Zij daagt ons uit om hier op aansprekende wijze invulling aan te geven.

Wim de Leeuw, hoofd Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht van Universiteit Utrecht en UMC Utrecht

Auteur en maker

Optredens, workshops en trainingen

 • Ministerie van LNV 2023: lezing Dierenzaken, blinde vlek van bedrijven
 • Dierenbescherming 2022: lezing Dierenzaken, blinde vlek van bedrijven
 • Congres FELASA 2022: lezing Introduction to the ethics of rehoming laboratory animals
 • Congres FELASA 2022: workshop Communicatie better
 • Congres FELASA 2022: lezing Round Tables on the transition towards Non-Animal Methods, met prof. Daniela Salvatori
 • Congres FELASA 2022: lezing Connecting parties for a responsible stance towards animals
 • Congres EURSAFE 2021, online: Animal Business, An Ethical Exploration of Corporate Responsibility Towards Animals
 • Webinar RSPCA/EFPIA The Animal Welfare Body – a catalyst for progress, 2021: Rehoming rodents, Yes, we can!
 • Universiteit Maastricht symposium Relay 2021, online: Animal Business and the Green Deal
 • Wageningen Universiteit symposium Polderdieren 2020, online: lezing Dierenzaken, blinde vlek van bedrijven
 • EACAS (European Association for Critical Animal Studies) 2019 congres, Barcelona: lezing Animal Business, The responsibility of companies towards animals
 • Studievereniging Hygieia 2019, Utrecht: lezing De ethiek van dierenwelzijnskeurmerken (Beter Leven Keurmerk)
 • Universiteit Utrecht 2018, Utrecht: training Morele Moed voor studenten diergeneeskunde (pilot)
 • EURSAFE (European Society for Agricultural and Food Ethics) 2018, Professionals in the food chain Wenen: presentatie Connecting parties for change
 • Communicatiewinkel 2017, Utrecht: presentatie Naar een ethische organisatie met communicatie als instrument
 • Happy Planet Professionals 2017, Baarn: presentatie In 10 stappen naar een super-ethisch bedrijf
 • Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek, Jaarsymposium 2017, Utrecht: co-referaat One Wellbeing in reactie op pré-advies One Health door dr. Franck Meijboom, Universiteit Utrecht
 • EURSAFE 2016 conference Food futures: ethics, science & culture, Porto: presentatie Drivers for animal ethics in the food industry
 • Oxford Centre for Animal Ethics 2016 Summer School The ethics of eating animals, Oxford: presentatie Drivers for animal ethics in the food industry
 • TekstNet, Rotterdam: training Ethiek voor tekstschrijvers
 • Partij voor de Dieren Zeeland, Terneuzen: lezing Ethiek
 • Communicatiewinkel, Utrecht: training Ethiek voor communicatieadviseurs
 • Communicatiewinkel, Utrecht: presentatie Communicatie en ethiek
 • Hogeschool Utrecht, Utrecht: gastcollege Dierethiek