Trainingaanbod

Ethisch Bedrijf biedt trainingen aan op aanvraag. Deze trainingen zijn geschikt voor elke beroepsgroep. Ethisch Bedrijf heeft ervaring met financieel managers, maatschappelijk werkers, zorgmedewerkers, dierenartsen en dierverzorgers. Voor meer informatie of een offerte mail naar info@ethischbedrijf.nl.

Training Morele Moed

Je leert in een groep van vakgenoten hoe je beter om kunt gaan met morele dilemma’s in de diergeneeskundige praktijk. Je oefent ethisch handelen door ethische dilemma’s en moreel lastige situaties uit de eigen werkpraktijk actief samen met collega’s te onderzoeken. Je ontdekt welke handelingsopties er zijn en hoe die uitwerken op anderen. Zo oefen je de moed en de handigheid om in de toekomst sneller en beter het door jou gewenste ‘goede gedrag’ te vertonen. De training is gebaseerd op de methode ‘Forum Theater’ van Augusto Boal (1995), met als doel moreel handelen te activeren.

Dilemmatraining

In deze training leren deelnemers (alle beroepsgroepen mogelijk) wat een ethisch dilemma is, hoe ze ethische dilemma’s kunnen onderkennen en oplossen. Hiervoor zijn verschillende beslismodellen en werkvormen beschikbaar, die op maat worden aangeboden. De training maakt het gemakkelijker om met ethische dilemma’s om te gaan en maakt de organisatie als geheel ethischer.

Buizen voor Muizen

Deze training is speciaal voor dierverzorgers, biotechnici en onderzoekers die met muizen werken. Uit onderzoek van Jane Hurst in samenwerking met het NC3Rs is gebleken dat het oppakken en verplaatsen van muizen door middel van een buis stress bij de dieren vermindert. Biotechnici Noa van Leuffen en Elke Schmitz hebben voor deze nieuwe werkwijze een implementatieplan geschreven, waarvoor zij van het ministerie van LNV de prijs Alternatieven voor Dierproeven 2019 ontvingen. Via Ethisch Bedrijf geven zij op aanvraag trainingen in deze manier van muizen hanteren.

foto Eline Elshof