Inlevingsvermogen, Ethiek, Maatschappelijk verantwoord werken, MVO, Meedogenloos, Alex Hershaft, Stad der Blinden